• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 by Shay Shatz, Law Offices, Proudly created with Wix.com

הרצאות על נדל"ן
 
תחומי התמחות
 
:תקשורת

"אתה תמים"

"החוק לא נועד למקרים שבהם גם השוכר חותם על הסכם תיווך עם המתווך"

בשבועות האחרונים אני שומע את האמירות הללו מהרבה קולגות שטוענים שחוק השכירות המעודכן לא מונע ממתווך לגבות דמי תיווך משוכר שחתם עם מתווך על הסכם להזמנת שירותי תיווך על מנת שתהיה לו אפשרות לראות את הדירה - אפילו שהמתווך פעל מטעם בעל הדירה במציאת שוכר

אז נכון, החוק מעורפל ואין הגדרה ברורה של המושג "פעל מטעמו" ולכן, כפי שכתוב בכותרת הכתבה, קיימת פרצה שמבטלת את כל הרציונל של התיקון לחוק - והוא להטיב עם ציבור השוכרים. הרי ברוב המקרים, שוכר לא יכול לראות בכלל את הדירה לפני שהוא מתקשר למתווך שפרסם את המודעה וחתם מולו על הסכם תיווך

אז האם במקרה הזה לא יחול החוק והשוכר יאלץ לשלם דמי תיווך למרות שהמתווך פעל מטעם בעל הדירה

במסגרת הרצאות שאני מעביר בפני מתווכים, בעלי דירות ושוכרים, קיימתי איתם עשרות שיחות בנושא - ודעתי היא שבאזורי ביקוש ובמקרים שבהם ניתן יהיה להראות שהמתווך ניצל את מצוקת השוכר בהיותו קהל שבוי, יש להניח כי בתי המשפט יפרשו את החוק לטובת השוכרים

 
 

בואו נהיה חברים בפייסבוק

יצירת קשר

Shay@shatz-law.com  מייל

  052-3329070     נייד

  072-3390750  משרד

פקס    077-4701565